Putskurs 2019

Putskursen har tjuvstartat med att några färgprover gjordes. Vi bestämde oss för att blanda putsen av putssand och NHL2 kalk. Pigment blir guldockra. De olika färgproven syns på bilden nedan.