2014 Vinterbonat

Mer lerklining av ytter och innerväggar. Alla ytterväggar är nu lerkliande åtminstone ett lager. Skiffertak på en del av stora taket. Ytterdörren installerad.

Ventillationen installerades. Nytt takmembran och cellulosaisolering på plats. Alla nya fönster installerade. Gavlarna fyllda med halmbalar och cellulosaisolering. Huset är nu för första gången vinterisolerat och jag kan ha plusgrader inne hela året.