2019 Slutputs utsida

Detta året fick ytterväggarna sin slutliga puts. Också balkongen och gaveln bakom den fick en ansiktslyftning. Isoleringen i gaveln hade satt sig och två och en halv säck ny cellulosaisolering kunde tillföras.

 

Resten av året gick åt till att städa tomten. Många gamla pressenningar kördes till Återvinningen, överblivna plankor och bräder sågades upp till ved och sattes till tork. Planterade några träd och buskar. 

 

Började också planera för mer byggande i ek genom att såga upp två rejäla stammar. Kommer bland annat att bli till nya trappor inne i huset.