2022 Branden

Här kommer jag att ladda upp bilder och kommentera med text.

Med badrumsgolvet på plats kunde jag fortsätta med badrummets inredning och väggar. Innerväggen mot trappan fick en panel av asp och är nu färdig för montage av trappan till övervåningen.


En hel del arbete gick åt till att utvidga skogsträdgården. Nya träd och buskar planterades och jag har också gått en kurs i skogsträdgårdsdesign.