Skumbetong

Skumbetong är ett relativt gammalt material som har funnits på marknaden i ett tiotal år. Det används mest som gjuten isolering i rörgravar, broanslutningar och liknande. Skumbetong finns också i några få husgrunder i Sverige. Skumbetongen är mer miljövänligen än vanlig betong eftersom det går åt mindre cement per volymenhet. Skumbetong kan fås i densiteter från ca 400 till 2000 kg/m3. De lägsta densiteterna har ett lamda värde på ca 0.07 W/mC. Skumbetong är isolerande och inte lika stark som vanlig betong.


Skumbetong görs vanligtvis med liten eller inget grusinblandning. I mitt fall blandades cementen med vatten och ett ytaktivt medel (typ diskmedel), luft blåstes in i blandningen och skumbetongen pumpades ut i formen. Skumbetong kan också köpas från betongstation men en del av luften avgår under transport och resultatet blir en skumbetong med högre densitet (sämre isolationsförmåga). Golvvärmerör fodrar en icke isolerande omgivning för bästa funktion och därför gjöts  plattans översta lager (med golvvärmerören) i vanlig betong, ca 5 cm.. Plattan består alltså av ca 15 cm isolerande skumbetong och 5 cm betong. Källartaket gjordes i vanlig betong pga de högre hållfasthetskraven.


Skumbetongen gjordes på plats av Kurt Hansson, Gasilage AB.Cement, skummedel, vatten och luft blandas i den gula maskinen och ut kommer.......

skumbetongen (eller är det vispgrädde?)