Ritningar

Ritningar och 3D bilder baserade på ritningarna av det nya halmhuset. Av erfarenhet misstänker jag att huset i färdigt skick kommer se litet annorlunda ut, eftersom det alltid brukar dyka upp problem under byggandet.


Den första ritningen visar huset uppifrån. Skiffertak och glastak över halmbuset och glas över växthuset. Halmelementväggarna i rött. I den andra ritningen ses sektion A - A och längdsektionen.

Den följande 3D bilden är gjord från 2-D ritningarna ovan. En annan vinkel av huset finns på Halmhusetfliken.

Denna bild omvandlas sedan till en konstruktionsritning av Ecococon. Så här ser husväggarna ut med alla halmelement utmärkta.