Ritningar

Ritningar och 3D bilder baserade på ritningarna av det nya halmhuset. Av erfarenhet misstänker jag att huset i färdigt skick kommer se litet annorlunda ut, eftersom det alltid brukar dyka upp problem under byggandet.


Den första ritningen visar husets fasader. Skiffertak och glastak + solceller över halmhuset och glas över växthuset. 

Den följande 3D bilden är gjord från 2-D ritningarna ovan. En annan vinkel av huset finns på Halmhusetfliken.

Denna bild omvandlas sedan till en konstruktionsritning av Ecococon. Så här ser husväggarna ut med alla halmelement utmärkta.