Bygghistorien


Här har jag summerat de viktigaste händelser per år.