Finsk massugn 2015

Kursen i murning av finsk massugn arrangerades av Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland i samarbete med Nätverket för Byggnadsvård i Västmanland, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Vallby Friluftsmuseum 7 - 10 oktober 2015.


Klipp från kurspersentationen:

INNEHÅLL: Kursen kommer att innehålla både teori och praktik.

En finsk massugn är byggd för att utnyttja vedens energi så effektivt som möjligt. Med hjälp av brännkammarens utformning och en kontrollerad lufttillförsel uppnås snabbt en hög förbränningstemperatur och därmed en hög verkningsgrad och med lågt utsläpp. Samtidigt avger ugnen genom sin stora massa värmeenergi fram för allt i form av strålningsvärme. Med sin rena förbränning är en massugn en mycket miljövänlig värmekälla. För mer info, se: www.svenskajordhus.se


Den praktiska delen av kursen gick ut på att bygga en kombinerad massugn och bakugn samt tillhörande skorsten. Det svåra med konstruktionen är att massugnen skall att vara åtkomlig från både källare, vardagsrum och kök. Golvet i vardagsrum är en meter lägre än golvet i köket. Massugnen eldas från vardagsrummet, bakugnen är åtkomlig från köket och askan tas ut i källaren.


Första dagen murades grunden till massugnen och skorstenen påbörjades parallellt i källaren. På bilden ses botten på massugnen med botten på rökgaskanalen. Till vänster i bilden syns rökgaskanalens mynning, som skall anslutas till skorstenen. Bakom massugnen syns ackumulatortanken i källaren.Andra dagen fortsatte murning av skorsten och massugn. Till vänster i bilden börjar skorstenen titta fram. Ugnen har nu fått en botten på askutrymmet och en kanal där askan rinner ut i en behållare i källaren. Tilluften till ugnen kommer också via denna kanal. På båda sidorna om askutrymmet syns rökgaskanalerna.


Här ser man askröret och skorstenen från källaren. Ryggen på massugnen är murad med isolersten (ljusröd) för att det mesta av värmen skall gå till vardagsrum och kökTredje dagen fortsätter murningen av massugnen. Ugnskroppen är murad av eldfast sten (den gula stenen). På bottnen ser man askgallret. Den vita mattan består av kaolin (en slags stenull) och bildar en rörelsefog så att ugnen kan röra sig i förhållandet till ugnens ytterdelar. På så sätt undviks sprickor under eldningen. Røkgaskanalerna följer ugnskroppen på båda sidorna.Några timmar senare har ett gjutet valv satts över ugnsmynningen. Mer rörelsefog sätts runt den eldfasta ugnsdelen. Till höger syns ugnsmästare Johannes Riesterer i full gång med undervisningen.


Sista dagen muras innertaket på ugnen. Eldstaden skall smalna av till en rökgaskanal, som leder rökgasen in i bottnen på bakugnen. På bilden tagen uppifrån från köket ser man ett gjutet block (som pennan pekar påt), som kommer att ugöra bakvägen på den avsmalnande rökgaskanalen. Framför avsmalningen murar Johannes en rak vägg. På vänster sida av bilden ser vi en av rökgaskanalerna, som har följt med från bottnen av ugnen.


Några timmar senare sidorna innehållande rökgaskanalerna har murats upp i jämnhöjd med eldstadens innertak och lerputsats på insidan.


Nästa moment blev att mura in en järnram, i vilken ugnsluckan skall fästas. Ovanpå ugnsöppningen sätts mer isolering (grön stenull). Den och en järnbalk i bakgrunden skall bära upp en avsats; den via stenen markerar avsatsen. Avsatsen behövs därför att bakugnen inte placeras rakt över ugnen utan en bit längre in mot köket. På bilden syns också förbindelsen mellan massugn och den kommande bakugnen. Detta rökrör är murad av vit eldfast isolersten och putsad med lera. Isolerstenen används för att så mycket som möjligt av värmen i rökgaserna skall nå bakugnen. Massugnen har också fått ytterligare ett varv med tegelsten på utsidan, detta skall sedan putsas i någon trevlig färg.


Allt är murat med en blandning av lera och sand. Putsen är också av samma material. Kursen avslutades med en fantastisk soppa gjord utomhus över öppen eld av Michal.

Tack alla inblandade!!


Fortsättning føljde 3-4.12 med tre av Johannes medarbetare. Vi fick inte färdigt bakugnen, det gjutna valvet var för kort och ett längre valv måste gjutas senare. Massugnens sidor murades upp till bakugnshöjd och det stora jobbet, skorstenen, blev klar. Ses till höger i bild med hål för spjäll. Så här ser massugnen ut nu från kökssidan.Den 29.2 fortsatte ugnsmurningen. På bilden nedan ses toppen på bakugnsvalvet. Bruk finns på plats på för att täta det gjutna lock som sätts på plats i nästa moment. Rökgaserna från bakugnen kommer in i detta slutna utrymme och vänder sedan nedåt i rökkanalerna på de båda sidorna.I nästa moment sätts en 10 cm stenullsskiva på det gjutna locket, massugnens ytterväggar muras upp och rörelsefogen fylls med tegelkross och allt putsas över. Sedan skall hela massugen lerputsas. Så var det klart att tända den första lilla brasan av sju.Efter att ugnen är helt torr och jag har bestämt mig för vilken färg den skall ha blir massugnen färdigpustad, antagligen någonting i höst.


Återkommer med fler bilder på den färdigputsade ugnen.