Lerparty 2014


Årets ordinära höstkurs i lerklining ställdes in pga för få deltagare. Det blev en folkbildningskurs i stället.  Ulf ledde aktiviteterna från onsdag tom lördag (3 - 6 september).


På denna gratiskurs blev vi sex stycken, förutom Ulf och jag. Inte alla putsade alla dagarna. Vi hade ett strålande väder som kan ses på bilden nedan. Här blandar Ulf och Tua lerputs för innomhusbruk. Den lilla maskinen (den gula) blandar första lagret grovputs medan den stora maskinen på kärran blandar det andra lagret puts.Vi putsade innerväggar denna gång. En specialitet var den böjda dörrsmygen som Alberto håller på med. Pauline från Vuxenskolan beundrar hantverket. Vi hann grovputsa mer än hälften av husets innerväggaedsMaten under kursen var internationell. Som under tidigare kurser gjorde min arkitekt Michal en god ungerskinspirerad soppa. Vi åt också en äkta egyptisk kycklingrätt. Men för att orka lerklina hela dagarna behövde vi inte bara äta, vi behövde sova också. Detta gjorde jag i denna magnifika halmbalssäng.


Tack alla deltagare.