Media

Gröna Draken gjorde ett reportage hösten 2012 under rubriken "Halm skall hålla kylan ute".     


VLT var på besök hösten 2012. Det blev ett reportage i bostadsbilagan. Se här.


TV4 Västmanland besökte bygget 23.09.2013 och sände ett reportage i lokalnyheterna. Fanns att se på TV4 Play, se tidigare länk här.


Tidningen Hemslöjd var på besök i januari 2015 och en artikel kom i marsnummeret. Rubriken var "Att slöjda sitt hus".


En artikel i tidningen Åter kommer maj 2020. den har rubriken "Halmbacken - ett fritidshus av halmbalar". Den finns här.