Branden

Vad jag vet är Halmbacken det första halmbalshus som brunnit ned. Det kan därför vara intressant för andra byggare att se bilder av det nedbrunna huset och ta del av mina kommentarer till händelseförlopppet och mina funderingar hur man kan bygga på ett mer brandsäkert sätt.

Branden startade på eftermiddagen den 11.01 2022. Jag var inne i Västerås när branden startade och fick ett mobilsamtal från grannen, som undrade om jag vissate att mitt hus stod i ljusan låga. En annan granne hade larmat brandkåren och när jag kom till huset var släckningen i full gång. Polisen hade spärrat av de närmaste omgivningarna. Så här såg det ut på kvällen när jag kunde komma nära och fotogarafera.

Brandkåren forstsatte att släcka glödbränder till kl 11 och resten av natten  övervakade de branden så att den inte tog fyr igen. Dagen efter kunde man se omfattningen av branden mera tydligt.

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

Inne i huset såg det inte så illa ut, åtminstone inte hållfasthetsmässigt. Köket var nära att ta ordentligt fyr. Försäkringsbolaget bedömmer att orsaken till branden troligen inte är elinstallationen utan en gnista från skorstenen.

Enligt brandkårens rapport var branden stökig att släcka. Orsaken var antagligen ovant byggmaterial och att glödbränderna var svåra att komma åt. Glödbränderna fanns i övergången mellan halmbalsväggarna och taket. Branden spreds antagligen från takets cellulosaisoleringen till toppen av halmbalsväggen. Ovanför glödbränderna fanns ett plåttak och solpaneler. Väggen revs delvis för att komma åt glöden i de översta balarna. En sådan toppbal ses nedan. Ett putslager på toppen av väggen hade troligen förhindrat glödbränderna.

Det mest eldfängda materialet var membran och cellulosaisolering. Det kan ses på bilden under, där membranet och cellulosaisolering brunnit utan att de snedgående träläktarna i taket helt brunnit av. En del av cellolosaisoleringen har också fallit ned på golvet utan att brinna upp.

Mitt fösäkringsbolag, Länsförsäkringar, har gett Recover i uppdrag att säkra huset från vidare skador och att ta prov från väggar och tak. Fukthalt och rörlukt testades  i laboratorium. Resultatet var att väggarna nära branden (köket, delar av loftet) var vattenskadade medan hela huset var rökskadat. Röken hade trängt in genom putsen och in i halmbalarna. Försäkringsbolaget bedömmer att huset blir svårt att sanera från röklukt och bör därför rivas.


Mer finns att läsa under Media.