Lerkliningshelg 2013


Sista lerkliningen för år 2013. Hela väggen mot parkeringen är nu lerklinad. Tack Juha, Lars och Gunnar.