Skiffer

Skiffer är ett gammalt takmaterial och består av tunna skivor av sten, oftast huggna till fyrkanter eller rektanglar. Skiffer är ett populärt takmaterial på gamla kyrkor. De flesta skifferbrotten fanns i Värmland med omnejd.


På de större taken skall jag använda ett grått, återanvänt Gtythyttan skiffer. De mindre taken skall täckas av ett skiffer från Småland, i en röd nyans. Detta skiffer har också tidigare suttit på ett annat tak.