Putskurs 2019

Putskursen har tjuvstartat med att några färgprover gjordes. Vi bestämde oss för att blanda putsen av putssand och NHL2 kalk. Pigment blir guldockra. De olika färgproven syns på bilden nedan.


Först togs färgprovena bort. Sedan vättes väggen och penslades med en kalkslamma (med pigment). Sedan kastas en ca 1 cm lager av puts på den halvtorra underlaget. Efter att putslagret har torkat lagom mycket, skrapas den yttersta ytan bort med snedställd, smal slev. Sedan fick putsen torka med några uppfuktningar de närmsta dagarna. 


Tekniken med att skrapa bort den yttrsta ytan av putsen ger en litet skrovlig, öppen yta för maximal avdunstning. Denna öppenhet är bra för väggen i övrigt eftersom inget membran finns inne i väggen och fukt i halmbalarna måste få komma ut. En något speciell teknik som passar bra för mina väggar.


Putsen bestod av sand (40 % 0-4, 60 % 0-2 och med tillsats av finare fraktion), NHL 2 kalk och guldockrapigment. Tyvärr fick vi inte tag i samma guldockrapigment som vi gjort putsprovet med vilket resulterade i en mattare gul färg än planerat. Om jag vill ha en gulare färg kan jag pensla pigmenterad sandkalk på väggen i ett senare skede. 


Tack alla deltagare.