Sockel

Väggsocklarna utgör underlag för halmbalsväggen. Socklarna bör:

- hålla för halmväggens tyngd

- vara högre än golv och markyta

- bör vara isolerade (ca samma isolervärde som halmbalsväggen, detta för att inte ge utrymme för kondensation i någon punkt i skiktet halm/sockel)

- fria från köldbryggor

- bör också isolera betongplattans kant från markkyla (som min betongplatta är konstruerad)


Har efter en del funderande kommit fram till följande principiella konstruktion.


Med denna konstruktion uppfylls de flesta av kraven ovan. Genom att ställa skumglasskivorna på kant (med långsidan ner) och sedan fästa träregeln på dem, fås en form som kan används vid gjutningen. Mellan stolparna inne i huset lägger jag en bräda, som sedan kan tas bort när skumbetongen hårdnat.


Och så här blev det i verkligheten. Bilden nedan är tagen snett uppifrån och här syns till vänster en liggande träregel som står på en skumglasskiva, i bottnen på formen ett plastmembran, till höger är betongplattans kant och en träregel täckt med en papperstätning. Papperet skall hindra att betongen kommer i direkt kontakt med ekstolparna. På vissa ställen har jag också satt en 22x22 mm list på den stödbräda jag har mellan ekstolparna och vikt papperet runt denna. Då bildas ett spår i skumbetongen, där jag sedan kan dra el eller andra ledningar.

Sedan fyller vi på skumbetongen. När skumbetongen nådde en höjd på ca 15 cm började den läcka ut genom otätheter i bottnen på formen. Vi stoppade och lät betongen härda till nästa dag i förhoppning om att betongen skulle ha tätat alla läckor. Nästa dag fortsatte vi påfyllningen med betong och konstaterade att det läckte fortsättningsvis. Betongen hade inte härdat tillräckligt för att hålla för trycket av den nya skumbetongen. Vi såg också att skumglasskivorna på vissa ställen började ge efter. Vi bröt och väntade tills skumbetongen hade härdat ordentligt och att jag hade hunnit förstärka formarna och täta alla otätheter med gips. Jag gjorde också en form för tjälskydd och klädde den med papper. Sedan var det dags med en ny skumbetongfyllning. Denna gång gick allt bra.


Och så det färdiga resultatet efter att formarna är rivna. Tjälskyddet täcker bara den del av sockeln som inte har en källarvägg under sig.

Denna sockel har ett U-värde på ca 0.23 vilket är högre än halmbalsväggen (0.13) kommer att få. Vi har här en möjlig köldbrygga. Om halmbalsväggen blir bredare än beräknat (vilket många väggar har blivit för andra byggare), kan jag öka på bredden på sockeln utvändigt med en skumglasskiva till. Då är jag nere i ett U-väre på 0.20. Jag kommer också att ha en trälist på insidan av sockeln och någon form av sockeltäckning (puts, stenskiva, ..) på utsidan av sockel, vilket kommer att något ytterligare förbättra isolervärdet.

Den yttre träregeln blir kvar i sockeln. Den utgör ett senare fäste för en bräda som ansluter till den nedre kanten på halmbalsväggens lerputs.