Skumbetong

Skumbetong är ett relativt gammalt material som har funnits på marknaden i ett tiotal år. Det används mest som gjuten isolering i rörgravar, broanslutningar och liknande. Skumbetong finns också i några få husgrunder i Sverige. Skumbetongen är mer miljövänligen än vanlig betong eftersom det går åt mindre cement per volymenhet. Skumbetong kan fås i densiteter från ca 400 till 2000 kg/m3. De lägsta densiteterna har ett lamda värde på ca 0.07 W/mC. Skumbetong är isolerande och inte lika stark som vanlig betong.


Skumbetong görs vanligtvis med liten eller inget grusinblandning. I mitt fall blandades cementen med vatten och ett ytaktivt medel (typ diskmedel), luft blåstes in i blandningen och skumbetongen pumpades ut i formen. Skumbetong kan också köpas från betongstation men en del av luften avgår under transport och resultatet blir en skumbetong med högre densitet (sämre isolations-förmåga). Golvvärmerör fodrar en icke isolerande omgivning för bästa funktion och därför gjöts  plattans översta lager (med golvvärmerören) i vanlig betong, ca 5 cm.. Plattan består alltså av ca 15 cm isolerande skumbetong och 5 cm betong. Källartaket gjordes i vanlig betong ca 20 cm tjockt, pga de högre hållfasthetskraven.


Skumbetongen gjordes på plats av Kurt Hansson, Gasilage AB.Cement, skummedel, vatten och luft blandas i den gula maskinen och ut kommer........... skumbetongen (eller är det vispgrädde?)