Lera

Huset skall ha lerklinade halmbalsväggar. Putsen till lerkliningen blandas i huvudsak av lera och mursand. Lera finns i husets närhet men all lera är inte lämpad för klining. Har också haft svårt att bedömma vad som är bra lerkvalite och vad som inte är det. Skulle egentligen gjort några testblandningar av lera och sand men det räckte tiden inte till för. Har använt en klibbig blålera och får hoppas att den blir bra. Denna lera har tidigare använts av de tegelbruk som fanns i trakten.


Leran levererades under hösten. Under vintern har lerklumparna fått frysa sönder tlll en grynaktig lera som är lätt att arbeta med.


Under den första halmbyggarkursen gjorde vi ett blandningstest. Fyra lerblandningar gjordes:


•A. 1 del lera, 1 del sand, ingen halm (nere till vänster)

•B. 1 del lera, 4 delar sand, ingen halm (nere till höger)

•C. 1 del lera, 1 del sand, halm (uppe till vänster)

•D. 1 del lera, 4 delar sand , halm (uppe till höger)


Sedan putsades blandningarna på en träullitplatta. Efter att blandningarna fått torka någon dag har A spruckit betänkligt medan de andra blandningarna är utan sprickor. Efter ytterligare en dags torkning har A spruckit ännu mer. B är nästan torr och utan sprickor. C har börjat få några små sprickor.

När ytorna är torra har B och D inga sprickor medan B har några få och ytliga sprickor. A har många, genomgående sprickor. Detta betyder att vi kan göra det innersta lagret lerklining (det som sätts direkt på balarna) av 1 del lera, 2 delar sand och blanda in halm. Hög lerhalt behövs för god bindning till halmen. Nästa lager görs med en blandning av 1 del lera, 3 delar sand och med halm inblandat. Vi blandar också in hampafiber och ca 1/2 del färsk kodynga i blandningarna. Kodyngan (urean) bildar ett mineral med leran och gör väggens yta mera väderbeständig.