Lerklining 2013, 2

Höstens kurs samlade 6 entusiastiska deltagare med god åldersspridning, från 20 till 70 år. Kursen arrangerades Studieförbundet Vuxenskolan och Byggnadsvård i Västmanland.


Kursen började med genomgång av de olika materialen i en lerputs (lera, sand, fiber, koskit etc). Genom att blanda de olika ingredienserna i olika proportioner bestäms vilka egenskaper lerputsen får. Dent första putslagret skall ha hög lerhalt för att fästa bra på halmbalarna. Sedan minskas lerhalten i de påföljande skikten och i det yttersta skiktet blandas också färgpigment in. Här testar några av kursdeltagarna klibbigheten på den färdigblandade putsen till det första putslagret.

Vi putsade också ett hörn med cellulosafiber bakom en duk. För att få bättre stadga på underlaget skruvade vi träribbor ovanpå duken. Putsen fastnar bättre då. Vi putsade också in hönsnät i övergången mellan trä och halm. På de undre bilderna förbereder vi en ny halmvägg för lerklining genom fylla hålrummen med halm och att frisera halmväggen med en trimmer (tar bort lös halm).

Och så slutresultatet, kan inte bli bättre. Jag tackar.