Lägga takskiffer 2013, 1


Skifferläggningskursen leddes av Jens Ohlsson, från Skiffertak AB i Hällefors.  Kursen arrangerades av SV i samarbete med Nätverket för Byggnadsvård i Västmanland.


Eftersom jag själv inte var med på kursen får jag spara de flesta kommentarerna till efter höstens kurs.


Bilden nedan visar hur yttertaket är uppbyggt. Underst är ett vattenätt membran, sedan ströläkt på takstolarna. Bärläkten är fastsatt på stöläkten och sedan kommer skifferplattorna. Takfoten är täckt med en veckad plåt, som fungerar som en takränna och leder vattnet till ett av husets hörn.


Som tidigare kurser fanns det tid för god mat och kurssnack. Tack alla medverkande.