Virke

Huvuddelen av trävirket har sågats nära huset. All ek i stommen kommer från den egna tomten. Ekgolvet kommer från träd i grannskapet. Asp har jag tänkt ha som innertak eller innerväggar. Aspen har jag också sågat i grannskapet. Balkar och råspont är köpta på brädgård. Jag skulle ha sågat mer virke till huset om jag haft mera tid.


Jag har använt mig av Logosols Big Mill koncept. På bilden nedan har jag fäst en aluminiumlinjal i båda ändarna av ekstocken. Sedan låter jag motorsågen glida på skenan.

Stolparna har hyvlats för hand medan plankor och bräder har dimmensionssågats och hyvlats dels för hand, dels i en närliggande såg.