2015 Massugn

Lilla taket över köket klart. Lerputs på nästan alla halmbalar inomhus. Andra lagret lerputs på delar av ytterväggen.

Mestadels av årets jobb skedde inomhus. Elen drogs till alla rum i huset. VVSen påbörjades (solfångarna, golvvärmen). Kursen i hur man murar en massugn byggde delvis upp en massugn med integrerad bakugn.