Bilder

Jag har dokumenterat husbyggandet genom bilder och videos. De finns samlade under denna flik.

Huset står på den gamla betongplattan. Vid rivningen av det rökskadade halmbalshuset skadades en del av sockeln och den reparerades med en blandning av cement och perlit. Sedan rullades syllpappen ut och en ram för halmelementen konstruerades. Den fylldes med en perlit och litet cement. Hade kanske varit bättre att fylla med kork om jag hade kommit på det i tid. Sedan täcktes ramen med ett Tyvek membran. Allt snickerijobb görs av Svanå Bygg. Bilden visar ramen täckt med membranet.

Halmelementen kom från Ecococon i Litauen och lastades om på Optimera i Västerås. Sedan kördes dom ut med en mindre lastbil med kran och lyftes på plats. Här placeras det första halmelementet ut i ett hörn enligt en detaljerad ritning. 

De flesta halmelementen lyfts först in på betongplattan för att sorteras efter plats i väggen. 

Sedan växer väggen med det ena halmelementet efter det andra.

Ett specialelement kommer upp för infästning av mellantaket.

Så kommer takstolarna på plats.

Takstolarna vilar på kraftiga hammarband.

Med väggelementen resta kan ytterväggen kläs in i ett semipermeabelt membran.  Takstolarna täcks med spontade bräder och takpapp.

Membranet fästes med plywood remsor och sedan med en 60 mm halmskiva.

Fönstren installeras, drevas med lin och tejpas för att förhindra luftläckage. 

Väggen nätas och putsas med det första lagret kalkputs. Sedan jämnas väggen ut med ytterligare ett lager puts.

Inomhus har ett takmembran satts upp. Det har ökat rumkänslan.

På taket har växthusets ventilationsfönster monterats. Under presenningen finns en ram som kommer att innehålla det stora takfönstret.

Så har ställningen rivits och huset plastats in för vintern.