2021 Coronaår II

Coronan präglade också detta året och bromsade byggverksamheten. 


Den stora förändringen inomhus var att jag fick ett nytt terrazzogolv i badrummet. Det gamla golvet fäste bitvis inte i betongen under och sprack på flera ställen. Det gamla golvet knackades bort, nya och större figurer gjöts och proffs gjöt resten och skipade golvet. 


Med badrumsgolvet på plats kunde jag fortsätta med badrummets inredning och väggar. Innerväggen mot trappan fick en panel av asp och är nu färdig för montage av trappan till övervåningen.


En hel del arbete gick åt till att utvidga skogsträdgården. Nya träd och buskar planterades och jag har också gått en kurs i skogsträdgårdsdesign.