2017 Slutspurt

Lergolvet i vardagsrummet gjordes klart. Gavel mot sjön fick takspån och är nu färdig. Alla väggar inom- och utomhus har ett första lager puts, de flesta har också ett andra lager. Ekgolvet och väggbeklädnaden av asp har anlänt. Alla husets funktioner (vvs, avlopp, el, värme, ventillation etc) igångkörda och testade.

Massugn och skorsten har godkänts av sotaren. Lägeskontroll har utförts och ansökan om slutbesked har lämnats in till kommunen.


Slutbesked godkänt några dagar innan jul!