Cellulosafiber

Cellulosafiber för isoleringsändamål kan tillverkas både från trästock och från tidningspapper. Borsyra eller ammonium polyfosfat är ofta tillsatta för att ge brandskydd.


Cellulosafibern i mitt hus levererades av Multisol. Cellulosafibern är en CTMP massa gjord av barrved. Ammoniumpolysulfat är tillsatt som brandhämmande ämne. Fibern kom packade i balar (vad annars?) och revs upp i skåpbilen på bilden. Sedan blåstes den via den vita slangen in i huset.


I huset fylls fibern på i fack, i taket mellan takstolarna och i gavlarna mellan regelverk. Yttersidan av facken består av en typ av goretecduk (Tyvek Pro) medan insidan är av vindtät specialpapp. Denna konstruktion gör att taket och väggarna blir diffusionsöppna och kan torka ut om något vatten skulle leta sig in i fiberisoleringen.