2019 Slutputs utsida

Detta året fick ytterväggarna sin slutliga puts. Också balkongen och gaveln bakom den fick en ansiktslyftning. Isoleringen i gaveln hade satt sig och flera säckar ny cellulosaisolering tillfördes.

Resten av året gick åt till att städa tomten. Många gamla pressenningar kördes till Återvinningen, överblivna plankor och bräder sågades upp till ved och sattes till tork. 


Började också med skogsträdgården. Några nya fruktträd och bärbuskar planterades och ett viltstängsel sattes upp.Sågade två rejäla ekstammar. Kommer bland annat att bli till nya trappor inne i huset.