2022 Brand och rivning

Detta år startade med att delar av huset brann. Resten av huset blev rökskadat och kunde inte saneras utan måste rivas. Den historien har fått en egen sida, Branden.


Inför rivningen på våren plockade jag ned skiffertaket och en del av skorstenen. Jag hoppas kunna återanvända skiffret och teglet i nya huset. Rivningen skedde med grävmaskin. Efter att betongplattan hade blottats, täcktes den med presenningstak för att torka under sommaren.


Här är en bild från rivningen.