2008 Rivning

Husbygget startade med att det gamla huset revs. Gamla huset var en stockstuga på ett plan, ca 25 m2. Stuga var i för dålig kondition för att kunna renoveras. En del av rivningsmaterialet togs tillvara, tex teglet i skorstenen.