Tomten

Halmhuset byggs på Fröholmen, ca 3 km från Gäddeholm och 20 km från Västerås centrum. Fröholmen är ett sommarstugeområde med ca 30 stugor varav ca en fjärdedel är permanent bebodda. Tomten är på knappa 1600 m2 och i det närmaste rektangulär. Tomten sluttar mot söder med utsikt över Mälaren. På tomten finns tre andra byggnader, ett bastuhus, en carport och en friggebod. Gamla huset, en gammal ladugård ombyggd till sommarstuga på 1950 talet, har rivits för att ge plats åt det nya huset.


Det gamla huset såg fint ut utifrån men det var inte värt besväret att renovera och utvidga. Vissa av stockarna var bara en cm tjocka, ingen isolering fanns och grunden hade satt sig i ena hörnet. Taket läckte och de enda som trivdes bra var mössen.

Bastuhuset  är en stockstuga från Weekend House. Huset levererades som ett paket och sattes up 1997.


Carporten byggdes från mestadels egensågat material. Den blev klar 2008.


Friggeboden fanns på tomten när jag köpte sommarstället 1995.