Länkar


Det finns många inspirerande sidor vad gäller halmhusbyggande på nätet. Här samlar jag några som varit till hjälp och inspiration för mig.
Halmhuset                     


Villa Ångslottet                       


Lerbyggeföreingen i Sverige          


INSPIRATIONS MANUAL FOR HALMBYGGERI


Halmbalshuset - Storkeboda