Lerklining 2016

Vårens lerkliningskurs hölls i början av april. Tre deltagare + Ulf børjade första dagen medan vi var fem deltagare i slutet av kursen. Vi hann med grovputs av husets sista halmbalar (inne). Några väggsektioner fylldes med mellanlager inne och mellanlager (ler/kalk) ute . Kursen arrangerades som tidigare av Studieförbundet Vuxenskolan och Byggnadsvård i Västmanland. 


På bilden nedan putsas husets sista halmbalar. Som vanligt putsades först ett klisterlager med mycket lera. Innan det hunnit torka, fylldes hålrummen ut med lerhalm och grovputsen applicerades.


Tack alla medverkande.