Lerklining 2013, 1

Vårens lerklingskurs gick av stapeln dagarna före pingst. Kursen arrangerades Studieförbundet Vuxenskolan och Byggnadsvård i Västmanland. Få deltagare var anmälda men vi fick till en kurs i alla fall. Vi fick ett bra väder och en effektiv kurs.


Bilden nedan visar var blandningen av putsen gjordes. Badkaret innehåller blötlagd lera, sanden finns i en hög bakom den stora tvångsblandaren. Vi använde också Ulfs mindre tvångsblandare (den gula blandaren i bakgrunden).

Det första putslagret blandades och innehåller ca en del lera, två delar sand, en del koskit och en del av vardera halm och hampa. Nästa lager har något mera sand och litet mindre fiber. Sedan var det bara att putsa direkt på halmbalsväggen, med början uppifrån.

De olika lerkliningslagren innehåller olika proportioner sand/lera och fiber. Bilden nedan visar hur mycket en del av de olika ingredienserna är. Med på bilden är från vänster en del halm, en del sand, endel lera, en del hampafiber och en del koskit.

Så får vi inte glömma de diskussionsrika pauserna och linssoppan a´la Pontus och Michal. Tack alla medverkande.